Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı

Hemşirelik Anabilim Dalı

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

Tıbbi Fizyoloji Anabilim Dalı

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Milli Sporcular