KAMU KONUTLARI DAĞITIMINDA PUANLAMAYA ESAS BİLGİ FORMU indirmek için tıklayınız

TC.

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ

  KONUT TAHSİS KOMİSYONU

TOPLANTI SAYISI                               :  2013/4

TOPLANTI TARİHİ VE SAATİ             :  25/04/2013 – 10.00

 

BAŞKAN                  : Prof. Dr. Adnan ÖZEL                  Rektör Yardımcısı

ÜYE                           : Metin UĞURTÜRK                      Genel Sekreter Yardımcısı

ÜYE                           : Remzi ÜLKER                              Personel Şube Müdürü

RAPORTÖR            : Şükrü KEMER                               İMİD Şube Müdürü

 

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlük Konut Tahsis Komisyonu, 25/04/2013 tarihinde saat 10.00’ da yukarıda adı, soyadı ve unvanları yazılı Başkan, üyeler ve Raportörün katılımlarıyla toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

KARAR 4/1

Üniversitemiz Lojmanlarının dağıtımının aşağıda belirtilen takvim dahilinde yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.

26.04.2013 – 10.05.2013

Lojman dağıtımına esas olacak “Kamu Konutları Dağıtımında Puanlamaya Esas Bilgi Formu” doldurularak, ilgili personelin görev yaptığı birime onaylatıp teslim etmesi.

17.05.2013

Lojman Dağıtımına esas olacak puan sıralaması ile  binaların mevki ve konumlarının ilan edilmesi.

17.05.2013-22.05.2013

Lojman dağıtımına esas olacak puan sıralamasına yapılacak itirazların Lojman Komisyon Başkanlığına dilekçe ile iletilmesi.

27.05.2013

Lojman tahsisi için son başvuru tarihinden sonra açıktan, naklen ve kurum içi atamalar ve yapılacak unvan değişikliği başvurularının kabul edileceği son tarih.

22.05.2013-29.05.2013

Daha sonra duyurusu yapılacak olan internet adresinden lojman tercihlerinin yapılması.

31/05/2013

Lojman dağıtım sonuçlarının açıklanması.

 

KARAR 4/2

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Lojman Tahsis Komisyonun almış olduğu uygulama kararlarının görüşülmek üzere Üniversitemiz Senatosuna sunulmasına,

Oy birliği ile karar verildi. 25.04.2013

 

 

————————————————————————————————————————————————————————-

 

AÇIKLAMALAR

1- Kamu Konutları Dağıtımında Puanlamaya Esas Oluşturacak Bilgi Formu, lojman tahsisinde sadece puanlama için kullanılacaktır.

2-Puanlamanın doğru yapılabilmesi için gerekli bilgilerin tam ve eksiksiz olarak doldurularak idarelerce onaylanıp, birimler tarafından  üst yazı ile Rektörlük Makamına gönderilmesi gerekmektedir.

3-Lojman dağıtımında esas olacak hizmet süresi Personel Daire Başkanlığı tarafından verilen süreler esas alınacaktır. (Askerlik ve Özel sektöre ait sigortalı hizmetler dahil edilmeyecektir.)

4-Daha önce lojmandan faydalanan personellerimiz bilgilerini doğru olarak doldurmaları gerekmektedir. Bu süreler idarece eldeki verilere dayanılarak incelenecektir.

5-TOKİ den veya benzeri kuruluşlardan ev sahibi olanlar tapusu olmasa bile konutlarını beyan edeceklerdir.

6-Bilgilerin eksik ve yanlış olmasından doğacak sorumluluk beyan sahibine ait olup, yanlış bildirilmesi durumunda konut tahsis edilse dahi tahsis işlemi iptal edilecektir. Beyannameyi kasten noksan veya yanlış doldurduğu anlaşılanlar hakkında kanuni kovuşturma yapılır ve bunlara konut tahsis edilemez.

7-Lojmana başvuruda bulunmayanlar daha sonradan unvan değişikliği ile ilgili başvuruda bulunamazlar.

8-Lojman dağıtımında “ 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ,  Kamu Konutları Yönetmeliği ve Milli Emlak Genel Tebliğleri “  esas alınarak yapılacaktır.