Dr. Öğr. Üyesi Halim Ferit BAYATA

Adı Soyadı : Dr.Öğr.Üyesi Halim Ferit BAYATA
Doğum Yeri :
Doğum Tarihi :
Yabancı Dili : İngilizce
Uzmanlık Alanı : İnşaat Mühendisliği
 • Doktora, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ, 2003-2010
 • Yüksek Lisans, GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ (HARİTA MÜH.), 1998-2002
 • Lisans, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, İNŞAAT FAKÜLTESİ, JEDODEZİ VE FOTOGRAMETRİ (HARİTA MÜH.), 1994-1998
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
 • Dr.Öğr.Üyesi, ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2018 – Devam Ediyor
 • Yrd.Doç.Dr., ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2010 – 2018
 • Okutman, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Erzincan MYO, 2002 – 2010
 • Arş.Gör., GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ, Mühendislik Fakültesi, 1999 – 2001
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
 • Yönetim Kurulu Üyesi , Erzincan Güvenlik Korucuları Derneği Sekreter, , 02.10.2016 – Devam Ediyor
 • Etik Kurul Üyesi, ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Erzincan Üniversitesi Rektörlüğü, Mühendislik Fakültesi, 02.02.2014 – 16.03.2017
 • Bölüm Başkanı, ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği, 17.01.2012 – 11.10.2015
 • Kurucu Müdür, Türk Kızılayı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurucu Müdür, , 07.02.2010 – Devam Ediyor
 • Şube Başkanı, Türkiye Kızılay Derneği Erzincan Şube Bşk. Başkan, , 01.02.2010 – Devam Ediyor
 • Yüksekokul Müdür Yardımcısı, ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri MYO, , 07.01.2007 – 25.09.2008
 • Bölüm Başkanı, ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu, Mimari ve Tasarım Bölümü, 13.01.2004 – 16.01.2006
 • Ar-Ge Mühendisi, EMİ Harita Ltd. Şti. Fotogrametri, Ortofoto, 04.06.1995 – 30.12.1999
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
 • Bayata H.F., Bayrak O.Ü., Pehlivan H., “Characteristics and Estimation of Traffic Accident Counts Using Artificial Neural Network and Multivariate Analysis: A case study in Turkey North Transit Interurban”, FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.27, no.2018, pp.2290-2298, 2018 (Link)
 • Pehlivan H., Bayata H.F., “Usability of Inclinometers as a Complementary Measurement Tool in Structural Monitoring”, STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS, vol.5, pp.18-25, 2016 (Link)
 • Bayata H.F., Hattatoğlu F. , Tepe N., “Modeling of monthly traffic accident with the artifical neural network method”, INTERNATIONAL JOURNAL OF PHYSICAL SCIENCES, vol.6, no.1339284, pp.15-26, 2011 (Link)
 • Akar A., Gökalp E., Bayata H.F., Akar Ö., “Determining the effect of Degirmendere River on Trabzon Harbor after construction of Black Sea highway on Black Sea coast”, SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, vol.19, no.850782, pp.2965-2974, 2010 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
 • Bayata H.F., Bayrak O.Ü., Sağlamyürek H.N., “Demiryolları Yolcularının Tutum Ve Davranışlarının Farklı İstatistiksel Yöntemler İle Modellenmesi”, Iğdır Üniverstiesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.27, no.2018, pp.100-125, 2018
 • Bayrak O.Ü., Bayata H.F., Hattatoğlu F. , Çolak M.A. , “Evolution of a Junction Traffic Management Measures Using Microsimulation Model”, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (FBED), vol.6, pp.87-97, 2016 (Link)
 • Bayata H.F., Hattatoğlu F. , “Erzincan İli İçin Farklı Yöntemlerle Trafik Kaza Tahmin Modellemesi”, Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.4, no.2382891, ss.31-46, 2011 (Link)
 • Bayata H.F., Hattatoğlu F. , “Yapay Sinir Ağları ve Çok Degiskenli Istatistik Yöntemlerle Trafik Kaza Modellemesi”, Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.3, no.2382860, ss.25-28, 2010 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
 • Bayrak O.Ü., Bayata H.F., Baş F.İ., “Comparison of Traffic Accident Analysis Methods”, 1st International Technology Sciences and Design Symposium, GİRESUN, TÜRKIYE, 28-30 Haziran 2018, pp.100-110
 • Bayrak O.Ü., Bayata H.F., “The Investigation of the Effect of a Newly Planned Junction on Regional Traffic and Air Pollution “, International Congress on Engineering and Life Science, KASTAMONU, TÜRKIYE, 26-29 Nisan 2018, pp.110-120
 • Bayrak O.Ü., Bayata H.F., “Mezoskopik Simülasyon İle Koridor Kapasite Değerlendirmesi “, II. ULUSLARARASI BİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR KONGRESİ – MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 5-8 Temmuz 2018, pp.52-62
 • Bayata H.F., Sağlamyürek H.N. , Bayrak O.Ü., “Statistical Modelling of Railway Passenger Transportation with Artificial Neural Networks (ANN) and Analytic Hierarchical Process (AHP)”, International Congress on Engineering and Life Science, KASTAMONU, TÜRKIYE, 26-29 Nisan 2018, pp.10-110
 • Bayrak O.Ü., Bayata H.F., Hattatoğlu F. , Çolak M.A. , “Assesse-ment of Yakutiye Junction by VİSSİM”, The International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2016), SARAYBOSNA, BOSNA HERSEK, 24-28 Mayıs 2016, pp.125-133
 • Bayata H.F., Bayrak O.Ü., “2010-2015 Yıllarında Erzincan’da Meydana Gelen Trafik Kazalarının Bazı İstatistiksel Yöntemlerle Modellenmesi”, Uluslararası Erzincan Sempozyumu, ERZİNCAN, TÜRKIYE, 28 Eylül – 1 Ekim 2016, pp.105-115
 • Çolak M.A. , Hınıslıoğlu S., Hattatoğlu F. , Bayata H.F., Bayrak O.Ü., “Investigation of Optimum Asphamin Content for Warm Mix Asphalt”, The International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2016), SARAYBOSNA, BOSNA HERSEK, 24-28 Mayıs 2016, pp.119-133
 • Hattatoğlu F. , Bayata H.F., Bayrak O.Ü., Çolak M.A. , “A Study on Performance Analysis Interchange: Dörtyol Junction (Erzincan, Turkey)”, The International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS-2016), SARAYBOSNA, BOSNA HERSEK, 24-28 Mayıs 2016, pp.125-138
 • Sarıgöl M., Bayata H.F., “Akarsu Taşımacılığının Dünyadaki Durumu ve Karasu Nehri’nde Taşımacılık Potansiyelinin İncelenmesi”, Uluslararası Erzincan Sempozyumu, ERZİNCAN, TÜRKIYE, 28 Eylül – 1 Ekim 2016, pp.130-145
 • Hattatoğlu F. , Bayata H.F., Bayrak O.Ü., Çolak M.A. , “Mezoskopik Simülasyon İle Koridor Kapasite Değerlendirmesi: Erzincan İli Halitpaşa Caddesi Örneği “, Uluslararası Erzincan Sempozyumu, ERZİNCAN, TÜRKIYE, 28 Eylül – 1 Ekim 2016, pp.158-168
 • Hattatoğlu F. , Bayrak O.Ü., Bayata H.F., “Erzincan Ili N. Muratoglu Meydanı Kavsagı Için Farklı Alternatiflerin Mikrosimülasyon Modellerinin Degerlendirilmesi”, SÜRDÜRÜLEBILIR ULASIM IÇIN YOL VE TRAFIK GÜVENLIGIKONGRESI FUAR ve SERGISI,, ANKARA, TÜRKIYE, 5-8 Ekim 2015, no.2382732, ss.158-164
 • Bayrak O.Ü., Hattatoğlu F., Bayata H.F., Çolak M.A. , Hınıslıoğlu S., Tepe N., “Investigation of a new half cloverleaf intersection on the regional trafik by Vissim.”, International Congress on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2015), Skopje, MAKEDONYA, 8-10 Mayıs 2015, no.1459988, pp.15-25
 • Hattatoğlu F. , Hınıslıoğlu S., Bayata H.F., Bayrak O.Ü., Tepe N., “Modeling of Marshall Quotient of Hot Mix Asphalts by Artificial Neural Networks”, International Congress on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2015), Skopje, MAKEDONYA, 8-10 Mayıs 2015, no.1459969, pp.32-38
 • Pehlivan H., Bayata H.F., “Comparison of GPS and Inclinometer Data in Structural Monitoring”, The First International Conference on Engineering and Applied Sciences Optimization (OPT-i),, Selanik, YUNANISTAN, 12-14 Eylül 2014, no.1459506, pp.25-32
 • Bayata H.F., Hınıslıoğlu S., “Aylık Trafik Kazalarının Istatistiksel Modellenmesi”, Karayolu Güvenligi Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 14-16 Mayıs 2010, no.2383029, ss.48-55
 • Bayata H.F., Hınıslıoğlu S., “Türkiye’ deki Yıllık Trafik Kaza Sayılarının Box- Jenkins Metodu ile Modellenmesi”, 1. Ekonomi ve Istatistik Sempozyumu, ERZURUM, TÜRKIYE, 15-17 Mayıs 2009, no.2383067, ss.84-92
 • Kilağiz Y., Baran A., Akaltun Y., Bayata H.F., “Alternatif Bir Sahte Kimlik Sistemi”, Polis Bilişim Sempozyumu 2005, ANKARA, TÜRKIYE, 14-15 Nisan 2005, no.395, ss.151-156
 • “Erzincan Üniversitesi Yanlızbağ, Hukuk Fakültesi, MYO-SYO ve TIP Fakültesi Yerleşkelerinin ve Lojman Sosyal Tesislerinin Topoğrafik Altyapılarının Güncellenmesi”, BAP Alt Yapı, 307, Yönetici, 2017
 • “Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma ABD Öğrenci Laboratuvarlarının Günümüz Teknolojik Altyapısına Kavuşturulması “, BAP Alt Yapı, FAP-2017-431, Yönetici, Devam Ediyor
 • “KURUMSAL KAPASİTE GELİŞTİRME EĞİTİMİ”, Kalkınma Bakanlığı (DPT), TRA1/17/TD/0001, Yönetici, 2017
 • “İnşaat Mühendisliği Öğrenci Laboratuvarlarının İyileştirilmesi”, BAP Alt Yapı, 540, Araştırmacı, Devam Ediyor
 • “Erzincan İli Ulaşım Planlaması Üzerine Araştırma”, BAP Arastırma Projesi, 305, Yönetici, 2018
 • “Engelli Annelerini Güçlendirme Projesi”, Özel Kuruluşlarca Desteklenen, 106, Koordinatör, 2015
 • “Engelli Çocuk Merkezi”, Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 105, Yönetici, 2014
 • “Engelli Çocuklarımız Dışarıya Çıksın Güvenle Oynasın”, Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 104, Yönetici, 2015
 • “Engelliler Sanat Yapıyor Aileler Bilinçleniyor”, Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 103, Danışman, 2015
 • “Engelliler İçin Terapi Merkezi”, Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 102, Yönetici, 2014
 • “Atatürk Üniversitesi Merkezi Yerleşkesi Doğu ve Batı Kampüste Trafik Simülasyonlarının Yapılması ve Farklı Senaryoların Oluşturulması”, BAP Arastırma Projesi, 2014256, Araştırmacı, 2016
 • “Engellerimizi Bilgi Teknolojisi İle Aşıyoruz”, Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 101, Yönetici, 2014
 • “Erzincan Ili Için CBS (Cografi Bilgi Sistemi) Altyapılı Ulasım Planlaması ve Trafik Kaza Analizi)”, BAP Arastırma Projesi, FEN-A, Yönetici, 2015
 • “Tercan Barajı Deformasyon Tespiti”, BAP Arastırma Projesi, 1732585, Yönetici, 2014
 • “Karayollarında Buzlanmayı Önleyen Yeni Bir Yöntem Araştırması “, BAP Arastırma Projesi, 2012132, Araştırmacı, 2016
 • “Erzincan Üniversitesi Yalnızbag Yerleskesi Altyapı Bilgi Sistemi ve Nirengi Agının Olusturulması (ERÜBIS)”, BAP Alt Yapı, FBE125, Yönetici, 2015
 • “DSİ Sulama Amaçlı Erzincan Baraj kreti üzerinde oluşabilecek yatay yöndeki deformasyonların uydu teknolojisi yardımıyla tespiti”, BAP Arastırma Projesi, 1732579, Araştırmacı, 2011
 • “Erzurum Atatürk Üniversitesi üniversite kavşağının hava fotoğrafları ve jeodezik ölçümler yardımıyla yeniden planlanması ve trafik sinyalizasyonunun bulanık mantık kontrollü trafik sinyalizasyonu”, BAP Arastırma Projesi, 1732574, Araştırmacı, 2007
 • “Yüksek Hızlı Geniş Alan Ağlarında İlişkilendirilmiş IEEE 802.11g Kablosuz Yerel Alan Ağlarında Ses ve H.263 Video İşaretlerinin Mobil IP Tabanlı Olarak İletilmesi”, BAP Arastırma Projesi, 1732542, Araştırmacı, 2006
 • “Erzincan Fay Zonundaki jeotermik ve ULF işaretlerinin deprem erken uyarı sistemlerinde kullanılabilmesi için IEEE 802.11 kablosuz ağ teknolojileri internet ortamına aktarılması”, BAP Arastırma Projesi, 1732565, Araştırmacı, 2006
 • “Yüksek hızlı geniş alan ağlarda bilgi akış trafiğindeki sıkışıklığın önlenmesi ve akışın kontrollü olarak yönlendirilmesi için her ayrık birimde özerk etki alanı denetçileri kurulumu ve programlanması”, BAP Arastırma Projesi, 1732555, Araştırmacı, 2005
YÖNETİLEN TEZLER
 • Yüksek Lisans, G.Mengi, “Erzincan Park AVM’nin Trafik Etki Analizi”, ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2018.
 • Yüksek Lisans, H.Sağlamyürek, “TCDD Yolcu Tasimaciligini Etkileyen Kriter ve Alternatiflerin Analitik Hiyerarsik Proses (AHP) Yontemi ile Analizi “, ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2018.
 • Yüksek Lisans, E.Coşkun, “Erzincan Mengüzek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Trafik Etkilerinin Modellenmesi”, ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
 • Tez Savunma, Doktora Savunma, Atatürk Üniversitesi, Aralık, 2015