Öngösterim Görseli

[one_half last=”no” spacing=”yes” center_content=”no” hide_on_mobile=”no” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” hover_type=”none” link=”” border_position=”all” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”” animation_speed=”0.1″ animation_offset=”” class=”” id=””][person name=”Prof.Dr. Adem BAŞIBÜYÜK” title=”” picture=”http://www.ebyu.edu.tr/wp-content/uploads/2015/04/EUN_6894-1-e1429546071837.jpg” pic_link=”http://aves.erzincan.edu.tr/abasibuyuk/” linktarget=”_self” pic_style=”none” hover_type=”zoomin” background_color=”” content_alignment=”” pic_style_color=”” pic_bordersize=”” pic_bordercolor=”” pic_borderradius=”” icon_position=”” social_icon_boxed=”” social_icon_boxed_radius=”” social_icon_color_type=”” social_icon_colors=”” social_icon_boxed_colors=”” social_icon_tooltip=”” email=”abasibuyuk@ebyu.edu.tr” facebook=”” twitter=”” instagram=”” dribbble=”” google=”” linkedin=”” blogger=”” tumblr=”” reddit=”” yahoo=”” deviantart=”” vimeo=”” youtube=”” pinterest=”” rss=”” digg=”” flickr=”” forrst=”” myspace=”” skype=”” paypal=”” dropbox=”” soundcloud=”” vk=”” xing=”” show_custom=”no” class=”” id=””][/person][/one_half][one_half last=”yes” spacing=”yes” center_content=”no” hide_on_mobile=”no” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” hover_type=”none” link=”” border_position=”all” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”” animation_speed=”0.1″ animation_offset=”” class=”” id=””][title size=”2″ content_align=”left” style_type=”default” sep_color=”” margin_top=”” margin_bottom=”” class=”” id=””]Kimlik Bilgileri[/title][fusion_text]

Adı Soyadı : Prof. Dr. Adem BAŞIBÜYÜK
Doğum Yeri :
Doğum Tarihi : 23.11.1971
Yabancı Dili :
Uzmanlık Alanı : Beşeri Coğrafya

 

[/fusion_text][separator style_type=”single” top_margin=”20″ bottom_margin=”20″ sep_color=”” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”” class=”” id=””][accordian divider_line=”yes” class=”” id=””][toggle title=”AKADEMİK ÜNVANLARI / EĞİTİM BİLGİLERİ” open=”yes”]

AKADEMİK GÖREVLERİ

Ünvan
Kurum
Yıllar
 Prof. Dr. Erzincan Eğitim Fakültesi 2011-
 Doç. Dr. Erzincan Eğitim Fakültesi 2006-2011
 Yrd. Doç. Dr. Erzincan Eğitim Fakültesi 2001-2006
 Araş. Gör. Erzincan Eğitim Fakültesi 1996-2001

[/toggle][toggle title=”AKADEMİK ve İDARİ GÖREVLERİ” open=”no”]

İDARİ GÖREVLERİ

Ünvan
Kurum
Yıllar
 Enstitü Müdürlüğü,Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 2007- devam ediyor
 Yönetim Kurulu Üyeliği,Erzincan Eğitim Fakültesi 2007-2010, 2013 devam ediyor
 Yönetim Kurulu Üyeliği,Fen Edebiyat Fakültesi 2007-2010
 Yönetim Kurulu Üyeliği,Hukuk Fakültesi 2012- devam ediyor
 Yönetim Kurulu Üyeliği,Sağlık Yüksek Okulu 2006-2009
 Yönetim Kurulu Üyeliği,Sivil Havacılık YüksekOkulu 2009-devam ediyor
 Yönetim Kurulu Üyeliği,İlahiyat Fakültesi 2013-devam ediyor
 Yönetim Kurulu Üyeliği,Kemah Meslek Yüksek Okulu 2008- devam ediyor
 Yönetim Kurulu Üyeliği,Kemaliye Meslek Yüksek Okulu 2008-2012
 Yönetim Kurulu Üyeliği,İliç Meslek Yüksek Okulu 2011- devam ediyor
Fakülte Kurul Üyeliği,Eğitim Fakültesi 2006-2009, 2012- devam ediyor
Fakülte Kurul Üyeliği,Fen Edebiyat Fakültesi 2006-2009
Fakülte Kurul Üyeliği,Hukuk Fakültesi 2012- devam ediyor
Fakülte Kurul Üyeliği,İlahiyat Fakültesi 2013- devam ediyor

[/toggle][toggle title=”BİLİMSEL YAYINLARI” open=”no”]

Uluslar Arası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler 

Akpınar E., Başıbüyük A., Jeoekonomik Önemi Giderek Artan Bir Enerji Kaynağı: Doğalgaz, Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume, 6/3 Summer 2011.Başıbüyük A., Akpınar E., Erzincan Atasözlerinin Coğrafi Analizi, Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 5/2 Spring 2010Bekdemir, M., Başıbüyük, A., Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Matematik Başarı ve Kaygı Düzeylerinin Coğrafya Başarısını Yordaması, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt:31, Sayı:2, (2011).

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler 
Başıbüyük, A., “Gercanis ve Kuruçay Kazalarının XVII. Yüzyıl Ortalarındaki Nüfus ve Yerleşme Özellikleri, Doğu Coğrafya Dergisi, Sayı:27.Karadeniz, V., Akpınar, E., Başıbüyük A., “Nehir Tipi Hidroelektrik Santraller ve Çevresel Etkileri (Reşadiye Hidroelektrik Santralleri Örneği)”, Doğu Coğrafya Dergisi, 26, 95-115, (2011)Karadeniz V., Başıbüyük A., “Koyulhisar İlçesinde Geçici Yerleşme Şekilleri”, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (III) 2, 385-407, (2010).Bahar, H., Sayar, K., Başıbüyük, A., “İlköğretim Öğrencilerinin Kroki Okuma Becerilerinin İncelenmesi (Erzincan Örneği)” Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, cilt:20, Sayı:1, 229-247, (2010)Başıbüyük, A., Sülün, A., Bahar, H.H., Kışoğlu, M., Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Baskın Öğrenme Stillerinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt-Sayı:4-1, 83-97, (2011).Başıbüyük, A. ve Çıkılı, Y. “İlköğretim 6. ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Coğrafya Konularında Çalışma Yaprağı ve Dilsiz Harita Kullanımının Öğrenci Motivasyonu ve Başarısı Üzerine Etkisi” M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Sayı: 16, Sh: 29-38, (2002).Başıbüyük, A., “Demiryoluna Bağlı Olarak Kurulan Bir İlçe Merkezi: İliç (Erzincan)”, Doğu Coğrafya Dergisi, 15.Başıbüyük, A., “Coğrafi Açıdan Türkiye’de Kırsal Kalkınma Sorunu”, Doğu Coğrafya Dergisi, 12, 43-46, (2004).Başıbüyük, A., “Coğrafi Açıdan Türkiye’de Kırsal Kalkınma Sorunu”, Doğu Coğrafya Dergisi, 12, 43-46, (2004).Başıbüyük, A., “Mesudiye (Ordu) Köykent Projesi”, Doğu Coğrafya Dergisi, 11, 301-326, (2004).Başıbüyük, A., “Doğal Süreçlerin Ortaya Çıkardığı Tarihin Önemli Bir Stratejik Noktası: Kemah (Erzincan) Kalesi”, Doğu Coğrafya Dergisi, 11, 353-368, (2004).Başıbüyük, A., “Doğu Anadolu Bölgesi’nde Nüfusun Cinsiyet ve Yaş Yapısı”, Doğu Coğrafya Dergisi, 14, (2005).Başıbüyük, A., “Doğu Anadolu Bölgesi’nde Ortalama Hanehalkı Büyüklüklerinin Dağılışı”, Doğu Coğrafya Dergisi, 13, (2005).Yürüdür, E., Başıbüyük, A., “Orta Kelkit Yöresinde İdari Yapılanmadan Kaynaklanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 83-96 (2002-1).Başıbüyük, A., Yazıcı, H., Ertürk, M., “Eğriçimen Yaylasında (Koyulhisar-Sivas) Rekreaktif Yaylacılık”, Türk Coğrafya Dergisi, 36, 31-48, (2001).Başıbüyük, A., “Erzincan İlinde Nüfusun Cinsiyet ve Yaş Yapısı Hakkında Bir Değerlendirme”, Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, 34-50, (2001).Başıbüyük, A., “Yetişkinlerde Deprem Bilgisi ve Etkili Faktörlerin İncelenmesi”, Milli Eğitim Dergisi, 161, 205-218, (Kış 2004).Doğar, Ç., Başıbüyük, A., “İlköğretim ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Hava ve İklim Olaylarını Anlama Düzeyleri”, Gazi Üniversitesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 13 (2), 347-358 (2005).Başıbüyük, A., Doğar, Ç., Gürses, A., Yazıcı, H., “Yüksek Öğrenim Öğrencilerinin Hava ve İklim Olaylarını Anlama Seviyeleri ve Kavram Yanılgıları”, Milli Eğitim Dergisi, 162, 255-270, (Bahar 2004).Yazıcı, H., Başıbüyük, A., “Tarihteki Önemini Kaybetmiş Yerleşmelere Bir Örnek: Kemah”, Türk Dünyası Araştırmaları, 114, 171-192, (1998).Başıbüyük, A., “Fonksiyonel Özellikleri Açısından Suşehri”, Türk Coğrafya Dergisi, 37, 79-106, (2001).Ertürk, M., Yazıcı, H., Başıbüyük, A., “İskilip İlçesinin Demografik Özellikleri”, Doğu Coğrafya Dergisi, 4, 237-272, (2000).Ertürk, M., Yazıcı, H., Başıbüyük, A., “İskilip İlçesinin Demografik Özellikleri”, Doğu Coğrafya Dergisi, 4, 237-272, (2000).Yazıcı, H., Başıbüyük, A., Altınbilek, S., “Kemah (Erzincan) Tuzlaları”, Türk Coğrafya Dergisi, 33, 53-78, (1998).

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler 

Bahar, H. H., Başıbüyük, A., Sülün, A. ve Kışoğlu, M. Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programlarına Kayıtlı Öğrencilerin Öğrenme Stillerinin Karşılaştırılarak İncelenmesi, IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, (Sözlü sunum-basılmadı), (2010).Yazıcı, H., Şahin, İ.F., Özdemir, Ü., Başıbüyük, A., “Erzincan Ovası Sulak Alanları”, İstanbul Üniversitesi, Sırrı ERİNÇ Sempozyumu, 373-380, (2003).Başıbüyük, A., Çıkılı, Y., “İlköğretim 6. ve 7. sınıf Sosyal Bilgiler Dersi İçinde Yer Alan Coğrafya Konularının Yürütülmesinde Dilsiz Harita ve Çalışma Yaprakları Kullanımının Öğrenci Motivasyonu ve Başarısı Üzerine Etkisi”, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Uluslararası Katılımlı 2000’li Yıllarda I. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu, 2002.Başıbüyük, A., Altınbilek, M.S., “Deprem Sonrası Şehir Planlamasına Bir Örnek: Erzincan”, Ulusal Coğrafya Kongresi-2005 (Prof.Dr. İsmail Yalçınlar Anısına),Başıbüyük, A., Akpınar, E., “Erzincan Ovasında Belediye Örgütlü Yerleşmelerin Fonksiyonel Özellikleri”, I. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, Erzurum, 2012.Çelikoğlu, Ş., Başıbüyük, A., “Suşehri havzasında genel arazi kullanımı”, Türkiye Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi,İstanbul, 2013.

Diğer Yayınlar 

Türkiye’nin Hidrografik Özellikleri, Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği, Pegem Yayınları, (2007). (Bölüm Yazarlığı)Nüfus Coğrafyası, Genel Coğrafya, Pegem Yayınları, (2007).(Bölüm Yazarlığı)Yerleşme Coğrafyası, Genel Coğrafya, Pegem Yayınları, (2007).(Bölüm Yazarlığı)

Kitaplar 

Gül, A.K., Başıbüyük, A., Bir Tarihi Coğrafya İncelemesi (Osmanlı’dan Cumhuriyete Erzincan Kazası), Salkım Söğüt Yayınları, No: 16, Erzurum, (2011)Başıbüyük, A., Kemah İlçesi’nin Coğrafyası., Nobel Yayınları, No:620, Ankara, 2004.[/toggle][toggle title=”DİĞER FAALİYETLERİ” open=”no”][/toggle][toggle title=”TEZ DANIŞMANLIKLARI” open=”no”][/toggle][/accordian][/one_half]